Pronikání

Každá událost, během níž dojde k neoprávněnému přístupu.


Intrusion

Any event during which unauthorized access occurs.

Použito v metodice