Prostředí interní kontroly

Relevantní prostředí, na kterém mají kontroly vliv.


Internal Control Environment

The relevant environment on which the controls have effect.

Použito v metodice