Prostředí interní kontroly

Relevantní prostředí, na kterém mají kontroly vliv.

Použito v metodice