Prostý text

Digitální informace, například jasný text, který je pro čtenář srozumitelný.


Plaintext

Digital information, such as cleartext, that is intelligible to the reader.

Použito v metodice