Protokol konzoly

Automatizovaná podrobná zpráva o činnosti počítačového systému.


Console Log

An automated detail report of computer system activity.

Použito v metodice