Protokol transakcí

Ruční nebo automatický protokol všech aktualizací datových souborů a databází.


Transaction Log

A manual or automated log of all updates to data files and databases.

Použito v metodice