Prototypování

Proces rychlého sestavení pracovního modelu (prototypu) s cílem vyzkoušet různé aspekty návrhu, ilustrovat myšlenky nebo funkce a shromáždit zpětnou vazbu od uživatelů.


Prototyping

The process of quickly putting together a working model (a prototype) in order to test various aspects of a design, illustrate ideas or features and gather early user feedback.

Použito v metodice