Provádění revize životního cyklu

Odkazuje na ovládací prvky, které podporují proces transformace starších informačních systémů podniku do aplikací pro plánování podnikových zdrojů (ERP).


Implementation Life Cycle Review

Refers to the controls that support the process of transformation of the enterprise’s legacy information systems into the enterprise resource planning (ERP) applications.

Použito v metodice