Proxy aplikace

Služba, která propojuje programy běžící na interních sítích se službami ve vnějších sítích vytvořením dvou spojení, jedním od žádajícího klienta a druhým do cílové služby.


Application Proxy

A service that connects programs running on internal networks to services on exterior networks by creating two connections, one from the requesting client and another to the destination service.

Použito v metodice