Proxy Server

Server, který jedná jménem uživatele.


Proxy Server

A server that acts on behalf of a user.

Použito v metodice