Prvočíslo

Přirozené číslo větší než 1, které může být děleno pouze 1 a samo.


Prime Number

A natural number greater than 1 that can only be divided by 1 and itself.

Použito v metodice