QA

Zajištění kvality

Plánovaný a systematický vzor všech akcí nezbytných k zajištění přiměřené jistoty, že určitá položka nebo produkt odpovídá stanoveným technickým požadavkům.


QA

Quality assurance

A planned and systematic pattern of all actions necessary to provide adequate confidence that an item or product conforms to established technical requirements.

Použito v metodice