QMS

Systém řízení kvality

Systém, který popisuje zásady a postupy potřebné pro zlepšení a kontrolu různých procesů, které nakonec povedou k lepšímu výkonu podniku.


QMS

Quality management system

A system that outlines the policies and procedures necessary to improve and control the various processes that will ultimately lead to improved enterprise performance.

Použito v metodice