Quick Ship

Řešení obnovy poskytované dodavateli obnovy a nebo hardwaru a zahrnuje předem stanovenou smlouvu o dodání hardwarových prostředků v rámci určitého počtu hodin po katastrofě.


Quick Ship

A recovery solution provided by recovery and/or hardware vendors and includes a pre‐established contract to deliver hardware resources within a specified number amount of hours after a disaster occurs.

Použito v metodice