RACI Chart

Technika je typicky raci graf, který pomáhá jasné diskusi souhlasit a sdělit role a odpovědnosti.


RACI Chart

Technique is typically by a raci chart which helps to clear discuss agree and communicate the roles and responsibilities.

Použito v metodice