Rádiové vlnové rušení

Superpozice dvou nebo více radiových vln, což má za následek odlišný vzorec rádiových vln, který je obtížnější správně zachytit a dekódovat.


Radio Wave Interference

The superposition of two or more radio waves resulting in a different radio wave pattern that is more difficult to intercept and decode properly.

Použito v metodice