Rádiové vlnové rušení

Superpozice dvou nebo více radiových vln, což má za následek odlišný vzorec rádiových vln, který je obtížnější správně zachytit a dekódovat.

Použito v metodice