RAID

Redundantní pole cenově výhodných disků

Poskytuje vylepšení výkonu a schopnosti tolerantní k chybám prostřednictvím hardwarových nebo softwarových řešení, a to zápisem na sérii více disků pro zlepšení výkonu a nebo ukládání velkých souborů současně.


RAID

Redundant Array of Inexpensive Disks

Provides performance improvements and fault‐tolerant capabilities via hardware or software solutions, by writing to a series of multiple disks to improve performance and/or save large files simultaneously.

Použito v metodice