Rámec

Rámec je skutečná nebo koncepční struktura určená k tomu, aby sloužila jako podpora nebo návod pro budování něčeho, co rozšiřuje strukturu na něco užitečného.


Framework

A framework is a real or conceptual structure intended to serve as a support or guide for the building of something that expands the structure into something useful.

Použito v metodice