Ransomware

Malware, který omezuje přístup k ohroženým systémům, dokud není uspokojena poptávka po výkupném.


Ransomware

Malware that restricts access to the compromised systems until a ransom demand is satisfied.

Použito v metodice