RDBMS

Systém relačního řízení databáze

Obecným účelem databáze je ukládat a načítat související informace.


RDBMS

Relational database management system

The general purpose of a database is to store and retrieve related information.

Použito v metodice