Realizace výhod

Jeden z cílů správy. Přinášení nových výhod pro podnik, udržování a rozšíření stávajících forem výhod a odstranění těch iniciativ a aktiv, které nevytvářejí dostatečnou hodnotu.


Benefits Realization

One of the objectives of governance. The bringing about of new benefits for the enterprise, the maintenance and extension of existing forms of benefits, and the elimination of those initiatives and assets that are not creating sufficient value.

Použito v metodice