Recenze třetích stran

Nezávislý audit kontrolní struktury servisní organizace, jako je servisní úřad, s cílem poskytnout uživatelům servisní organizace záruku, že struktura vnitřní kontroly je adekvátní, efektivní a spolehlivá.


Third‐Party Review

An independent audit of the control structure of a service organization, such as a service bureau, with the objective of providing assurance to the users of the service organization that the internal control structure is adequate, effective and sound.

Použito v metodice