Reciproční dohoda

Smlouva o mimořádném zpracování mezi dvěma nebo více podniky s podobným zařízením nebo aplikací.


Reciprocal Agreement

Emergency processing agreement between two or more enterprises with similar equipment or applications.

Použito v metodice