Reengineering

Proces zahrnující těžbu komponent z existujících systémů a restrukturalizaci těchto komponent pro vývoj nových systémů nebo zvýšení účinnosti stávajících systémů.


Reengineering

A process involving the extraction of components from existing systems and restructuring these components to develop new systems or to enhance the efficiency of existing systems.

Použito v metodice