Registrované porty

Registrované porty - 1024 až 49151: Uvedené IANA a na většině systémů mohou být používány běžnými uživatelskými procesy nebo programy prováděnými běžnými uživateli.


Registered Ports

Registered ports - 1024 through 49151, Listed by the IANA and on most systems can be used by ordinary user processes or programs executed by ordinary users.

Použito v metodice