Regresní testování

Testovací technika používaná k opakovanému testování dřívějšího programu nebo abstraktní logické chyby, ke kterým došlo během počáteční fáze testování.


Regression Testing

A testing technique used to retest earlier program abends or logical errors that occurred during the initial testing phase.

Použito v metodice