Regulační požadavky

Pravidla nebo zákony, které regulují chování a které musí podnik dodržovat, aby se staly v souladu.


Regulatory Requirements

Rules or laws that regulate conduct and that the enterprise must obey to become compliant.

Použito v metodice