Rekord

Soubor souvisejících informací, které jsou považovány za jednotku.


Record

A collection of related information that is treated as a unit.

Použito v metodice