Relevantní informace

Relevantní informace jsou údaje, které lze použít k vyřešení problému. Jedná se o konkrétní problém při určování formátu a obsahu účetní uzávěrky účetní jednotky, neboť správné uspořádání a úroveň podrobnosti informací může upravit názory uživatelů ohledně budoucího směru podnikání.


Relevant Information

Relevant information is data that can be applied to solve a problem. This is a particular issue when determining the format and content of an entity's financial statements, since the proper layout and level of detail of information can adjust the opinions of users regarding the future direction of a business.

Použito v metodice