Reverzní inženýrství

Technika softwarového inženýrství, při které může být stávající aplikační systémový kód přepracován a kódován technologií softwarového inženýrství (CASE).


Reverse Engineering

A software engineering technique whereby an existing application system code can be redesigned and coded using computer‐aided software engineering (CASE) technology.

Použito v metodice