Režim jádra

Používá se k provedení privilegovaných pokynů pro vnitřní provoz systému. V režimu jádra neexistuje žádná ochrana před chybami nebo škodlivou činností a všechny části systému a paměti jsou přístupné.


Kernel Mode

Used for execution of privileged instructions for the internal operation of the system. In kernel mode, there are no protections from errors or malicious activity and all parts of the system and memory are accessible.

Použito v metodice