RFP

Žádost o podání návrhu

Dokument distribuovaný dodavatelům softwaru, který požaduje, aby předložili návrh na vývoj nebo poskytnutí softwarového produktu.


RFP

Request for proposal

A document distributed to software vendors requesting them to submit a proposal to develop or provide a software product.

Použito v metodice