Řídící riziko

Riziko, že existuje věcná chyba, která by nebyla včas zabráněna nebo odhalena systémem vnitřních kontrol.

Použito v metodice