Řídící riziko

Riziko, že existuje věcná chyba, která by nebyla včas zabráněna nebo odhalena systémem vnitřních kontrol.


Control risk

The risk that a material error exists that would not be prevented or detected on a timely basis by the system of internal controls.

Použito v metodice