Řídicí sekce

Oblast centrální procesní jednotky (CPU), která provádí software, přiděluje interní paměť a přenáší operace mezi aritmeticko-logickou, interní paměťovou a výstupní částí počítače.


Control Section

The area of the central processing unit (CPU) that executes software, allocates internal memory and transfers operations between the arithmetic‐logic, internal storage and output sections of the computer.

Použito v metodice