Řídící výbor IT

Výbor výkonného managementu, který pomáhá při poskytování strategie IT, dohlíží na každodenní řízení poskytování IT služeb a IT projektů a zaměřuje se na aspekty implementace.


IT Steering Committee

An executive‐management‐level committee that assists in the delivery of the IT strategy, oversees day‐to‐day management of IT service delivery and IT projects, and focuses on implementation aspects.

Použito v metodice