Řídící výbor IT

Výbor výkonného managementu, který pomáhá při poskytování strategie IT, dohlíží na každodenní řízení poskytování IT služeb a IT projektů a zaměřuje se na aspekty implementace.

Použito v metodice