Risk

Kombinace pravděpodobnosti události a jejích důsledků.

Použito v metodice