Risk

Kombinace pravděpodobnosti události a jejích důsledků.


Risk

The combination of the probability of an event and its consequence.

Použito v metodice