Risk Map

Grafický nástroj pro hodnocení a zobrazování rizik podle definovaných rozsahů frekvence a velikosti.


Risk Map

A (graphic) tool for ranking and displaying risk by defined ranges for frequency and magnitude.

Použito v metodice