Řízení

Prostředky řízení rizik, včetně zásad, postupů, pokynů, postupů nebo organizačních struktur, které mohou mít administrativní, technické, řídící nebo právní povahu.


Control

The means of managing risk, including policies, procedures, guidelines, practices or organizational structures, which can be of an administrative, technical, management, or legal nature.

Použito v metodice