Řízení

Pro každý proces COBIT poskytují řídící postupy úplný soubor požadavků na vysoké úrovni pro efektivní a praktické řízení a řízení podnikových IT. Jsou to prohlášení o činnostech řídících orgánů a vedení.


Governance/ Management practice

For each COBIT process, the governance and management practices provide a complete set of high‐ level requirements for effective and practical governance and management of enterprise IT. They are statements of actions from governance bodies and management.

Použito v metodice