Řízení a postupy pro zveřejňování informací

Procesy, které jsou navrženy tak, aby zajistily, že veškeré věcné informace zveřejní podnik ve zprávách, které podává nebo předkládá Komisi pro bezpečnost a výměnu (SEC).


Disclosure Controls and Procedures

The processes in place designed to help ensure that all material information is disclosed by an enterprise in the reports that it files or submits to the U.S. Security and Exchange Commission (SEC).

Použito v metodice