Řízení podniků

Soubor povinností a postupů vykonávaných představenstvem a výkonným vedením s cílem zajistit strategické řízení, zajistit dosažení cílů, zjistit, zda je riziko řádně řízeno, a ověřovat, zda jsou prostředky podniku zodpovědně využívány.


Enterprise Governance

A set of responsibilities and practices exercised by the board and executive management with the goal of providing strategic direction, ensuring that objectives are achieved, ascertaining that risk is managed appropriately and verifying that the enterprise’s resources are used responsibly.

Použito v metodice