Řízení přístupu

Procesy, pravidla a mechanismy zavádění, které řídí přístup k informačním systémům, zdrojům a fyzickému přístupu do prostor.


Access Control

The processes, rules and deployment mechanisms that control access to information systems, resources and physical access to premises.

Použito v metodice