Řízení rizik

1. Koordinované aktivity směřující k řízení a kontrole podniku s ohledem na riziko.

2. Jeden z cílů správy. Entails rozpoznává rizika; posouzení dopadu a pravděpodobnosti tohoto rizika, a vyvíjejí strategie, jako je vyloučení rizika, snižování negativních dopadů rizika a nebo převedení rizika, a to v kontextu rizikového chování podniku.


Risk Management

1. The coordinated activities to direct and control an enterprise with regard to risk.

2. One of the governance objectives. Entails recognizing risk; assessing the impact and likelihood of that risk; and developing strategies, such as avoiding the risk, reducing the negative effect of the risk and/or transferring the risk, to manage it within the context of the enterprise’s risk appetite.

Použito v metodice