Řízení společnosti

Systém, kterým jsou podniky řízeny. Představenstvo je odpovědné za řízení svého podniku. Skládá se z leadershipových a organizačních struktur a procesů, které zajišťují, že podnik udržuje a rozšiřuje strategie a cíle.


Corporate Governance

The system by which enterprises are directed and controlled. The board of directors is responsible for the governance of their enterprise. It consists of the leadership and organizational structures and processes that ensure the enterprise sustains and extends strategies and objectives.

Použito v metodice