Řízení výkonnosti

V IT je schopnost řídit jakýkoli typ měření, včetně zaměstnanců, týmových, procesních, provozních nebo finančních měření. Termín zahrnuje kontrolu uzavřené smyčky a pravidelné sledování měření.


Performance Management

In IT, the ability to manage any type of measurement, including employee, team, process, operational or financial measurements. The term connotes closed‐loop control and regular monitoring of the measurement.

Použito v metodice