Riziko auditu

Riziko dosažení nesprávného závěru na základě zjištění auditu.

Použito v metodice