Riziko auditu

Riziko dosažení nesprávného závěru na základě zjištění auditu.


Audit Risk

The risk of reaching an incorrect conclusion based upon audit findings.

Použito v metodice