Riziko detekce

Riziko, že věcné postupy auditního auditora nebo auditora IS nezjistí chybu, která by mohla být významná, jednotlivě nebo v kombinaci s jinými chybami.


Detection Risk

The risk that the IS audit or assurance professional’s substantive procedures will not detect an error that could be material, individually or in combination with other errors.

Použito v metodice