Riziko odběru vzorků

Pravděpodobnost, že auditor IS dosáhl nesprávného závěru, protože byl testován auditovaný vzorek spíše než celá populace.

Použito v metodice