Riziko reputace

Současný a budoucí dopad na výdělky a kapitál vyplývající z negativního veřejného mínění.


Reputation Risk

The current and prospective effect on earnings and capital arising from negative public opinion.

Použito v metodice