Riziko zabezpečení / transakce

Současné a budoucí riziko pro výdělky a kapitál vyplývající z podvodu, chyby a neschopnosti dodat produkty nebo služby, udržet konkurenční postavení a řídit informace.

Použito v metodice