Riziko zabezpečení / transakce

Současné a budoucí riziko pro výdělky a kapitál vyplývající z podvodu, chyby a neschopnosti dodat produkty nebo služby, udržet konkurenční postavení a řídit informace.


Security/Transaction risk

The current and prospective risk to earnings and capital arising from fraud, error and the inability to deliver products or services, maintain a competitive position, and manage information.

Použito v metodice