Riziková chuť

Množství rizika na široké úrovni, kterou je subjekt ochoten přijmout při plnění svého poslání.


Risk Appetite

The amount of risk, on a broad level, that an entity is willing to accept in pursuit of its mission.

Použito v metodice